avbildning

avbildning
s (-en, -ar)

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • faksimil — s ( et/ t, faksimil/ n) (äv. faksimile) tryckalster som är noggrann avbildning av handskrift el. teckning …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • faksimile — s ( t/ et, n/faksimil) (el. faksimil) tryckalster som är noggrann avbildning av handskrift el. teckning …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • fallos — s ( en, ar) avbildning av rest manslem …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • galvanoplastik — s ( en) avbildning av metallföremål genom elektrolys …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • stilisera — v ( de, t) vid avbildning förenkla …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • totem — s ( en el. et, totem) skyddsande i from av avbildning av växt el. djur …   Clue 9 Svensk Ordbok

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”